15 apr 2020

Corona maatregelen
Spijtige zaak

Als er één sector is die niet alleen klaar was om opnieuw op te starten, maar dat ook kon doen met de nodige garanties voor social distancing, is dat wel de auto- en motorsector. Onderhoud en herstellingen van auto’s en motoren kan perfect gebeuren zonder fysiek contact tussen klanten en personeelsleden en tussen personeelsleden onderling, en hetzelfde geldt voor car washes, bandencentrales en carrosseriebedrijven.

Samen zijn deze bedrijven goed voor een omzet die die van de tuincentra vele malen overtreft, maar blijkbaar heeft de veiligheidsraad geen oor naar de verzuchtingen van een sector die de economische schade nog enigszins zou kunnen beperken als er -onder strikt gecontroleerde omstandigheden- opnieuw opgestart zou mogen worden.

Het is duidelijk dat de lobbykracht van de Boerenbond, die al vroeger geslaagd was in het openhouden van haar eigen AVEVE-winkels, en nu ook heeft kunnen zorgen voor het (terecht) heropenen van tuincentra, groter is gebleken dan die van automobielsectororganisaties zoals Traxio, Renta en Febiac, maar de vraag die zich stelt is wat daar de reden voor is? De auto- en motorsector draagt met haar omzet van meer dan twintig miljard euro beduidend meer bij aan de economie dan de tuin- of doe-het-zelf-sector, maar wordt wel schromelijk over het hoofd gezien.

Beste experts en politici, luister alstublieft naar Febiac, Renta en Traxio, die een heropstartplan voorstellen met respect voor alle mogelijke regels ter voorkoming van verdere besmettingen, en sta de autosector toe om gecontroleerd terug op te starten. Nu onmiddellijk, en niet ten vroegste op 3 mei. De economie en tienduizenden werknemers en zelfstandigen zullen er u dankbaar voor zijn, en de overheid zal voor hen dan alvast geen hinderpremies of overbruggingsrecht meer moeten uitbetalen.