Bedrijfswagen kopen? Dit zijn de nieuwe regels vanaf 2023!

13.01.2023

Het is geen geheim meer dat de overheid elektrisch rijden wil aanmoedigen. Dit geeft tot gevolg dat de fiscaliteit van bedrijfswagens met een verbrandingsmotor de komende jaren geleidelijk aan wordt afgebouwd. Het is zelfs zo dat je wagens met een verbrandingsmotor aangekocht na 2026, nier meer zult kunnen inbrengen als kost... Onderstaande regels zijn toepasbaar voor zowel eenmanszaken als vennootschappen. Wij zetten voor jou alles op een rijtje.

Op fiscaal gebied staan er met betrekking tot de regelgeving voor onder andere zakelijke of bedrijfsauto’s een aantal veranderingen op de rol. De regering heeft in 2021 ingezet op een groener en milieubewust wagenpark, dus wordt elektrisch aantrekkelijker gemaakt. Het stimuleren van de aanschaf van elektrische voertuigen voor zakelijk gebruik, gebeurt door auto’s met een verbrandingsmotor steeds minder aantrekkelijk te maken. Wanneer je overweegt een nieuwe bedrijfsauto aan te schaffen, is het raadzaam om de nieuwe fiscaliteit voor bedrijfswagens in ogenschouw te nemen.

Wat is een bedrijfswagen?

Voordat we ingaan op de nieuwe fiscale regelgeving omtrent bedrijfswagens, is het goed om nog even stil te staan bij wat een bedrijfswagen nu precies is en hoe de regels fiscaal gezien op dit moment in elkaar zitten. Wanneer men op fiscaal vlak spreekt van een bedrijfswagen kan het gaan om personenwagens, personenwagens voor dubbel gebruik, minibussen en lichte vrachtauto’s die voor zakelijk gebruik dienen.

 

De regels tot 30 juni 2023.

Firmawagens zijn fiscaal aftrekbaar en die aftrek wordt op dit moment nog berekend aan de hand van de betreffende CO2-uitstoot per kilometer en het type brandstof waarop het voertuig rijdt. Met de volgende formule kan de fiscale aftrek berekend worden. Deze gramformule kan worden toegepast op zowel aanschafkosten, onderhoudskosten als brandstofkosten.

 

120% – (0,5% x de brandstofcoëfficiënt x CO2/km)

 

De brandstofcoëfficiënt is als volgt:

 

•    1 voor dieselwagens;

•    0,95 voor benzinewagens;

•    0,90 voor auto’s op aardgas < 12 fiscale Pk.

 

Wanneer je vóór 1 juli 2023 kiest voor een 100% elektrische bedrijfswagen zijn de kosten 100% fiscaal aftrekbaar. Voor hybride en plug-in hybride wagens gelden andere regels.

 

Voor resultaat van de bovenstaande formule geldt daarnaast een minimum en een maximumgrens.

 

  • Is de uitstoot van CO2/km minder dan 200g? Dan is maximaal 100% en minimaal 50% van de kosten aftrekbaar.
  • Is de uitstoot hoger dan 200g CO2/km?  Dan is de aftrek maximaal 40%.

 

Je mag van deze aftrekpost gebruikmaken zolang je de wagen in je bezit hebt.

De veranderingen per 1 juli 2023.

Per 1 juli 2023 gaat de vergroening van de wagenfiscaliteit van start en iets eerder al,
namelijk op 1 januari 2023 zijn er nieuwe regels ingegaan voor hybride voertuigen. Deze
eerste aanpassing heeft te maken met de aftrekbaarheid van de brandstofkosten voor
hybride zakelijke auto’s.
Een volgende stap vindt plaats op 1 juli 2023. Vanaf die datum wordt de kostenaftrek voor
zakelijke personenwagens met een brandstofmotor gefaseerd afgebouwd.

 

Afbouw fiscale aftrekbaarheid voor auto’s met verbrandingsmotor.

Voor zakelijke voertuigen met een verbrandingsmotor, die na 1 juli 2023 worden
aangeschaft, zal de fiscale aftrekmogelijkheid steeds verder worden beperkt. Vanaf 2026
start de daadwerkelijke afbouw waardoor wagens met een aanschafdatum van na 30 juni
2023 dus te maken krijgen met een afbouw van de aftrekbare kosten.
Het maximale aftrekpercentage van deze wagens wordt als volgt afgebouwd:
2026: 75%
2027: 50%
2028: 25%
2029: 0%
Het minimale aftrekpercentage komt geheel te vervallen.

Aftrekbaarheid hybridewagens

Ga je zakelijk een (plug-in) hybride wagen rijden, dan zijn er ook een aantal veranderingen
waar je rekening mee moet houden. Voor hybride wagens die vóór 1 januari 2023 besteld
zijn en voldoende aan de eisen voor hybride voertuigen geldt dat alle autokosten, berekend
op basis van de bovenstaande formule, nog steeds aftrekbaar zijn tot een maximum van
100%.


Aftrekbaarheid hybride wagens besteld tussen 1 jan en 1 juli 2023.
De bovenstaande formule is ook voor deze auto’s nog steeds van toepassing, echter is de
aftrekbaarheid van de fossiele brandstoffen beperkt tot 50%. Deze regels gelden voor de
gehele gebruiksduur van de auto.


Hybride wagen regels vanaf 1 juli 2023.
In de aanslagjaren 2024 en 2025 zal voor deze wagens nog niets veranderen maar per
aanslagjaar 2026 gaat ook hier de aftrekbaarheid van de kosten sterk dalen. En per
aanslagjaar 2029 zal de aftrekbaarheid van de kosten volledig zijn afgebouwd.

100% elektrische auto’s: ook daar komen er veranderingen aan!

Uiteraard zijn 100% elektrische wagens goed voor het milieu en deze wagens worden dan
ook lange tijd ontzien van beperkende aftrekregels. Echter gaat ook voor 100% elektrische
wagens vanaf 2027 gesleuteld worden aan de aftrekbaarheid van de kosten. In 2027 blijft
95% van de kosten aftrekbaar.


Per jaar wordt de aftrek daarna steeds verder afgebouwd om in 2031 uit te komen op 67,5%.
Het jaar waarin je je wagen aanschaft, bepaalt de hoogte van de aftrek en de betreffende
aftrek geldt dan ook voor de gehele levensduur van de wagen.


Het is dus zeker raadzaam om het type auto en de fiscale gevolgen nader te bestuderen
wanneer je een nieuwe wagen gaat aanschaffen in 2023.